Darmowy obiad

środa, 5 grudnia 2012

Organizacja jako grecka świątynia

Kultura organizacyjna, cytując rynekplacy.pl, to wzór przekonań, oczekiwań i wartości, które choć nie muszą być uświadomione, to wpływają na zachowanie wszystkich członków danej organizacji. Kultura organizacyjna dotyczy uwarunkowań widocznego stylu działania i przejawia się między innymi poprzez atmosferę panującą w organizacji.

Zgodnie z typologią Ch. B. Handy'ego, wyróżniamy cztery rodzaje kultury organizacyjnej:

1. kultura władzy (sieć pajęcza)
Głównym ośrodkiem, wywierającym silny wpływ na pozostałe jest lider. On znajduje się w centrum całej sieci i kieruje całą organizacją.  Pełnia kontroli i informacji znajduje się we władzy osób z centrum sieci. Działania podejmowane są szybko, jednak ich jakość zależy od kompetencji liderów. Taka kultura władzy dobrze sprawdza się w niewielkich organizacjach.

2. kultura roli (grecka świątynia)
W świątyni znajdują się określone "filary" odpowiadające specjalizacjom. Praca każdego z tych filarów i współpraca między nimi jest koordynowana przez zarząd (dach świątyni). Taka kultura wiąże się z dużą biurokratyzacją organizacji. Rola pracownika jest ważniejsza od osoby, która ją pełni. Taka kultura sprawdza się w otoczeniu stabilnym, przy jasnych, niezmiennych celach.

3. kultura celu/zadania (siatka)
Tutaj celem jest wykonanie pracy, projektu lub zadania. Najwięcej do powiedzenia ma tutaj ten, kto posiada wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zadania. Kultura ta jest nastawiona na pracę zespołową. Cechuje ją wysoka elastyczność i możliwość przystosowania się do zmiennych warunków. Zdolna jest do szybkiej pracy, ale bardzo trudną rzeczą jest kontrola takiej organizacji. De facto zamyka się w monitorowaniu pośrednich celów lub "kamieni milowych". Problemy mogą także nastąpić w wyniku ograniczonego dostępu do informacji i środków.

4. kultura jednostki (centrum)
Organizacja jest stworzona dla pracownika, a nie odwrotnie. To ona ma tworzyć wygodne miejsce pracy. Zwykle są to grupy "wolnych zawodów",na przykład architektów lub prawników.

Należy wspomnieć, że wszystkie wymienione typy kultury organizacji są typami idealnymi i przedsiębiorstwa często łączą poszczególne cechy, tak aby uzyskać jak najlepsze wyniki. Kultura organizacyjna jest narzędziem, które ma oddziaływać na pracowników w taki sposób, aby osiągnięte zostały cele organizacji. Wszystko zależy od kierownictwa!

środa, 21 listopada 2012

W grupie raźniej

    W przyszłej lub obecnej pracy wiele zadań będziemy musieli wykonać w zespole. Odpowiednia organizacja tej pracy, podział kompetencji oraz określenie ról jest bardzo istotne w osiągnięciu celu.

    Omówimy organizację pracy zespołowej w sześciu krokach:

1. Określcie cele
Na początku musicie zadać sobie pytanie, jakie zadania chcecie lub musicie wykonać. Przydatna jest tutaj metoda SMART. Każdy cel powinien być:

  • S jak specific - konkretny
  • M jak measurable - mierzalny
  • A jak acceptable - akceptowalny przez wszystkich
  • R jak reliable - realny, możliwy do osiągnięcia
  • T jak time banded - określony w czasie 

2. Określcie zasoby
Zastanówcie się, jakimi zasobami dysponujecie i jak efektywnie je wykorzystać. Czy wystarczają wam obecne zasoby, czy potrzebujecie zdobyć nowe? Jak zdobyć te brakujące?

3. Określcie sposób pracy zespołu
Czy praca w zespole ma stanowić wasz główny cel, czy jest tylko dodatkowym zajęciem? Czy działalność grupy jest stała czy czasowa? Jakie metody podjąć, żeby zrealizować zadania, które stoją przez zespołem?

4. Określcie sposoby motywowania
Jakie są oczekiwania członków zespołu wobec pracy? Naszkicujcie system wynagrodzeń za określone wyniki w pracy zespołu. Musimy pamiętać, że chcemy motywować pracowników, tak aby zadanie zostało wykonane jak najlepiej i jak najszybciej, w zależności od tego, na czym nam zależy.

5. Określcie sposoby oceny pracy
Metoda oceny i porównania wyników i zaangażowania w wykonywanie zadań powinna być ustalona przed rozpoczęciem pracy. Nie powinno się tutaj stosować odpowiedzialności zbiorowej, każdy powinien odpowiadać za swoją część zadania.

6. Określcie skład grupy i wybierzcie liderów
Skład grupy powinien być starannie przemyślany i zależeć od umiejętności i kompetencji pracowników. Do tego lider (liderzy) powinni posiadać odpowiednie cechy, tak aby działać skutecznie. Powinni oni odpowiednio delegować zadania oraz koordynować pracę.

    Po przejściu przez powyższe punkty powinniśmy mieć ukonstytuowaną grupę. Powinno być jasne jak powinna ona działać, tak aby efektywnie wykonać powierzone jej zadanie. Po wykonaniu celu (lub nie) powinniśmy zadać sobie kilka pytań.

  • Jaki cel osiągnęliśmy lub dlaczego go nie osiągnęliśmy?
  • Dlaczego pracowało nam się tak źle/dobrze?
  • Jakie wnioski możemy wyciągnąć dla naszego zespołu i konkretnej osoby?
    Analiza powyższych zagadnień posłuży nam poprawić naszą pracę i usprawnić działanie zespołu w przyszłości.

środa, 7 listopada 2012

Włącz się!


O tym, że inwestowanie w ludzi jest bardzo istotne, nie trzeba nikogo uświadamiać. Oprócz samodoskonalenia się nasz pracodawca powinien dbać o nasz rozwój dając nam szansę na kształcenie się przy wykonywaniu zadań na obecnym stanowisku pracy z myślą o przyszłym. 

Jako jedna z bardziej nowoczesnych metod, która sprzyja takiej samorealizacji jest e-learning. Pod tym terminem rozumiemy kursy i szkolenia przeprowadzane przez internet. Uczestniczący w takim kursie, nie musi znajdować się fizycznie w sali wykładowej. Może on obserwować to, co się dzieje na ekranie monitora, siedząc w kapciach i popijając swoją ulubioną kawę w wygodnym fotelu. 

E-learning umożliwia nam wiele rzeczy, które dają mu dużą przewagę nad tradycyjnymi metodami nauczania. Po pierwsze: powszechność i ruchomy czas pracy. Jeżeli nagramy pewien wykład, to każdy uczestnik szkolenia, w dowolnym momencie, może do niego zajrzeć po prostu uruchamiając film. Mamy możliwość realizowania szkolenia według własnego tempa. Po drugie: możemy wprowadzić wiele multimediów (filmy, pliki audio, infografiki) i interaktywnych ćwiczeń mogących, które urozmaicą naukę. Po trzecie: oszczędność budżetu i czasu. W przeciwieństwie do tradycyjnych szkoleń nie wydajemy pieniędzy na zakwaterowanie, wyżywienie i  materiały szkoleniowe dla uczestników. Szkolenie możemy realizować równolegle do normalnego toku dnia pracownika. Musi on znaleźć jedynie odrobinę czasu i zasiąść przed ekranem. Wszystko dzieje się w sieci.

Jako minusy musimy oczywiście wymienić te najczęściej wymieniane: brak osobistego kontaktu z nauczycielem, który często prowadzi do poczucia odosobnienia od pozostałych osób. Warto tutaj nadmienić rolę integracji, która wiąże się z tradycyjnymi szkoleniami „w realu”.

Moim zdaniem, e-learning ma duży potencjał. W dzisiejszych czasach jest ona coraz częściej używana przez wielkie przedsiębiorstwa, a nawet szkoły wyższe. Łatwo dostępna i nieskomplikowana forma edukacji, a jednocześnie możliwości jakie oferuje są przeogromne!

Poniżej znajduje się kilka linków do ciekawych platform e-learningowych poświęconych tematyce przedsiębiorczości i ekonomii na które warto zajrzeć.
Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, nauka wydaje się kluczem do przetrwania. […] Nadszedł czas, byśmy znowu naukę zaczęli traktować jako jedną z najważniejszych dziedzin życia. - Barack Obama 

           A więc do dzieła, włącz się, ucz się, zmieniaj świat!